Neodvisna podružnica Davida Frankeja

Imprint

Information according to § 5 TMG

PERFECT PROMOTION FZE
PO BOX 10055 Ras Al Khaimah
Business Center RAKEZ
Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

Contact

E-Mail: support@top-copytrading.com

Dispute resolution

The European Commission provides a platform for online dispute resolution (ODR) at: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Our email address can be found in the imprint above.

We are not willing or obliged to participate in dispute resolution proceedings before a consumer arbitration board.

Liability for content

As a service provider, we are responsible for our own content on these pages according to general laws, as specified in §§ 8 to 10 TMG. As a service provider, we are however not obliged to monitor transmitted or stored third-party information or to search for circumstances indicating illegal activity.

Obligations to remove or block the use of information under general laws remain unaffected by this. Liability in this respect is only possible from the time of knowledge of a specific legal violation. If we become aware of any such legal violations, we will remove the content immediately.

Liability for links

Our offer contains links to external websites of third parties, the content of which we have no influence on. Therefore, we cannot accept any responsibility for such external content. The respective provider or operator of the pages is always responsible for the content of the linked pages. The linked pages were checked for possible legal violations at the time of linking. No illegal content was recognizable at the time of linking.

However, a permanent control of the content of the linked pages cannot be expected without specific indications of a legal violation. If we become aware of any legal violations, we will immediately remove such links.

Copyright

The content and works created by the page operators on these pages are subject to German copyright law. Reproduction, editing, distribution and any kind of exploitation outside the limits of copyright law require the written consent of the respective author or creator. Downloads and copies of this page are only permitted for private, non-commercial use.

As far as the contents on this page were not created by the operator, the copyrights of third parties are respected. In particular, third-party content is marked as such. If you become aware of any copyright infringement, we ask you to provide a corresponding notice. Upon becoming aware of any violations, we will immediately remove such content.

FULL RISK DISCLOSURE: Trgovanje s finančnimi instrumenti, izvedenimi finančnimi instrumenti, ki kotirajo na borzi in s katerimi se trguje, in/ali kriptovalutami vedno vključuje visoko stopnjo tveganja, vključno s tveganjem izgube dela ali celotnega vloženega zneska. Odvisno od naložbe se lahko izgubi tudi več kot vloženi kapital. Zato vas pozivamo, da upoštevate, da trgovanje na borzi morda ni primerno za vse vlagatelje. Cene indeksov, obveznic, blaga, kriptovalut in valutnih parov so izredno nestanovitne in nanje lahko vplivajo zunanji dejavniki, kot so finančni, regulativni ali politični dogodki. Izrecno poudarjamo, da Top Copytrading nista ponudnika finančnih storitev in ne zagotavljamo finančnega svetovanja in/ali podpore. Poleg tega nikoli ne zagotavljamo naložbenih priporočil, upravljanja finančnega portfelja ali posredovanja pri naložbah. Posredovanje pri trgovanju zagotavlja podjetje RoboForex Ltd. Top Copytrading ni podjetje za investicijske storitve, investicijska družba ali investicijska delniška družba. Ponujamo samo trgovanje s kopijami. To pomeni, da vrtilno trgujemo z našim Forex računom in zainteresiranim strankam ponujamo možnost kopiranja teh pozicij prek socialnega trgovanja. Nikoli ne delujemo kot svetovalci ali posredniki in se od tega izrecno distanciramo. Pri CopyTradingu vsak povezan račun trguje na lastno odgovornost in s polno osebno odgovornostjo. Storitev signala: Naša storitev signala nikoli ne predstavlja trgovalnih ali naložbenih priporočil. V naših storitvah sporočamo le možnost prevzema naših trgovalnih pozicij. Tretje osebe to vedno počnejo popolnoma neodvisno in ne pomeni naložbenega priporočila. Tveganje in odgovornost sta vedno na strani stranke. Posredovanje signalov, imenovanih tudi trgovalne pozicije, je prepovedano. S signali se lahko trguje na lastno odgovornost na katerem koli trgovalnem računu pri katerem koli posredniku. Pri tem ne jamčimo za dogodke in ne prevzemamo odgovornosti za morebitne izgube ali dobiček. Podjetje Top Copytrading se tukaj pojavlja z blagovno znamko Top Copytrading. Ne zagotavljamo naložbenega svetovanja, naložbenih priporočil, svetovanja glede portfelja ali upravljanja kapitala. V naših ponudbah je izrecno navedeno, da je za vsa stališča in dejanja v celoti odgovorna stranka ali kupec izdelka. Tržne informacije in/ali novice, analize ali strategije so zgolj zasebni in osebni pristopi, ki so lahko predstavljeni v učne namene. S tem uporabnik potrjuje, da tega ne šteje za priporočilo. Naše analize in mnenja temeljijo na prosto dostopnih bazah znanja, kot je https://www.investing.com. Prosimo, da se vedno obveščate in naše izjave obravnavate kot osebno mnenje. Upoštevajte, da je trgovanje s finančnimi instrumenti vedno povezano s tveganjem. Odvisno od borznega posrednika lahko izgube presežejo stanja na računih. Predhodno se seznanite s splošnimi tveganji. Trgovanje z opcijami, CFD, Forexom, delnicami in podobnimi izvedenimi finančnimi instrumenti, ki kotirajo na borzi, temelji na špekulativnih dogodkih. Zato trgujemo glede na verjetnost in ne glede na gotovost. Finančni produkti s finančnim vzvodom lahko pomenijo povečano tveganje, zato naj jih uporabljajo le dobro obveščene osebe. V tem smislu ne moremo dajati nasvetov in priporočil. Naš portfelj storitev vključuje trgovanje s kopijami (pred vstopom v trgovanje s kopijami se obvestite o zakonitosti in nadaljnjih modalitetah v državi, v kateri prebivate), storitev signalov (brez naložbenih priporočil, le prikazani vstopi in izstopi iz trgovalne pozicije ter učno gradivo za samostojno trgovanje na borzi vrednostnih papirjev. Z nobeno od naših storitev ne zagotavljamo dobička in ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitne dogodke, kot so dobički ali izgube. Ne zagotavljajo se naložbena priporočila, bančne transakcije, naložbeno svetovanje, upravljanje računov ali druge finančne storitve. Z vključitvijo v katero koli našo storitev se uporabnik strinja s temi načini in zagotavlja, da pozna tveganje, da ga je sposoben osebno oceniti in da bo ravnal na lastno odgovornost. Kot uporabnik ali zainteresirana stranka se vnaprej obvestite o davčnem položaju tovrstnih storitev. Za trgovanje na svetovnih trgih veljajo stroga pravila, finančno učinkovite storitve in zaslužke pa je treba ustrezno obdavčiti v skladu s pravnim položajem v vaši državi/državi prebivališča. Ponovno poudarjamo, da ne dajemo nobenih priporočil ali nasvetov.